Taiji Sake Dispenser / Warmer Ti-2 240V, EU

Taiji Sake Dispenser / Warmer Ti-2 240V, EU

  • £910.12


SKU: L0067

Please allow 7 days for delivery.

Taiji Sake Dispenser / Warmer (Ti-2) 220V-240V EU plug


We Also Recommend